dilluns, 13 d’abril de 2015

NORMATIVA QUE REGULA PROCÉS D'ADMISSIÓ

A continuació es detalla tota la NORMATIVA que regula el procés d'ADMISSIÓ.
Clicant a sobre de cada text podreu accedir per a consultar-la.

1.- Decret 33/2007, DOCV del 03/04/2007
2.- Decret 73/2012, de 18 de maig, del Consell, pel qual es determinen les condicions d'aplicació del Reial Decret Llei 14/2012 de 20 d'abril. DOCV del 21/05/2012.
3.- Ordre 19/2012, del 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula l'aplicació del Reial Decret Llei 14/2012 de 20 d'abril. DOCV del 22/05/2012.
4.- Decret 42/2013, de 22 de març del Consell, de modificació del Decret 33/2007, DOCV del 26/03/2013.
5.- Ordre 14/2013, de 4 d'abril, DOCV del 11/04/2013.
6.- Decret 179/2013 de 22 de novembre del Consell que regula la condició de família monoparenteral.
7.- Instruccions de 7 d'abril de 2009 de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents.
8.- Resolució 11/03 de 2015 de la Direcció general de Centres i Personal Docent.
9.- Instruccions de 26/03 de 2014 de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la supervisió de vacants.
10.- Instruccions de 22 d'abril de 2013, de la DG de Centres i Personal Docent, Ordenació i Política Lingüística, i la D.G. d'F.P. i Ensenyances de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per les que es definix el document d'informació a les famílies en el procés d'escolarització en els centres educatius corresponents als nivells d'E.P. i Secundària de la C.V.
11.- Instruccions de 26 d'abril de 2013 de la DGCiPD, per a la determinació del nombre de vacants a oferir en les ensenyances d'infantil i primària sostingudes amb fons públics.
12.- Instruccions de 5 de març de 2014, de la Directora Territorial d'Educació, Cultura i Esport de Castelló, sobre l'actuació dels centres docents públics davant de menors els pares dels quals no conviuen.
13.- RESOLUCIÓ de 28 de març de 2014, del Director General de Centres i Personal Dpcent, per la qual es dicten instruccions en relació amb l'escolarització de l'alumnat els pares dels quals no conviuen per motius de separació, divorci o situació anàloga.

d'altres documents,

14.- Projecte educatiu de Centre.
15.- Programa plurilingüe i Projecte Lingüístic de Centre
16.- Circumstància específica del Centre d'acord amb l'article 24 del decret 42/2013.

més informació en

17.- Pàgina web de Conselleria: www.edu.gva.es


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada