dimecres, 18 de juliol de 2018

dijous, 14 de juny de 2018

dimarts, 12 de juny de 2018

XARXA LLIBRES 2018 2019


Informació sobre el programa Xarxa Llibres, banc de llibres de text, per als alumnes matriculats en el centre.
ENLLAÇOS D'NTERÉS
Instruccions per a les famílies web Conselleria
Sol·licitud per a participar per primera vegada

Document d'entrega de lot de llibres

COM ES PARTICIPA?
QUI?
QUÈ CAL FER?
QUAN?
ON i A QUI?
Alumnes de 5 anys d’ Infantil que passen a Primer de Primària el proper curs.
Del 13 al 20 de juny
Aula
Tutor/a
Alumnes de Primer i Segon de Primària del present curs que volen continuar participant en banc de llibres.
 Del 13 al 20 de juny
Aula
Tutor/a
Alumnes de Tercer, Quart, Cinqué i Sisé de Primària del present curs que que desitgen continuar participant en el banc de llibres.
Retornar el lot complet de llibres utilitzat en aquest curs en condicions adequades de conservació*.
25 i 26 de juny.
De 9:00 a 14:00h
Aula
Tutor/a +comité avaluador
Alumnes de Primària que han participat en el present curs i NO desitgen continuar en el “banc de llibres”
Retornar el lot complet de llibres utilitzat en aquest curs en condicions adequades de conservació*.
25 i 26 de juny.
De 9:00 a 14:00h
Aula
Tutor/a +comité avaluador
Alumnes de Primària que no van participar aquest curs en el banc de llibres i participen per primera vegada.

Del 13 al 20 de juny
Aula
Tutor/a
Entregar el lot complet de llibres utilitzat en aquest curs en condicions adequades de conservació*.

25 i 26 de juny.
De 9:00 a 14:00h
Aula
Tutor/a +comité avaluador


*Per a poder tindre dret a participar en el banc de llibres, cal que el lot de llibres del qual es fa l’entrega tinga les condicions adequades de conservació i neteja que fagen possible la seua reutilització, d’acord amb les normes d’ús establertes:
                -Els llibres estaran folrats.
                -Els llibres presentaran l’enquadernació, les cobertes i les fulles ben conservades.
                -El nom de l’alumne estarà tapat amb una etiqueta blanca.
                -Els llibres no tindran taques de restes de líquids o d’aliments.
                -Els llibres estaran esborrats, si tenien escrits en llapis.
                -Els llibres no tindran ratlles de bolígraf o retolador (excepte si es va rebre el llibre així i es va fer constar en el rebut de entrega).
En el cas de que algun llibre no cumpleixca les característiques esmentades, la família està obligada a reposar-lo (bé per compra o abonament de l’import corresponent). L'usuari del banc de llibres que no assumeixca la seua responsabilitat en la devolució del lot assignat s'estarà al disposat en el Reglament de Règim Intern, pel que es refereix al deure de la cura del material del centre. Al mateix temps, perdrà el dret a poder integrar-se en cursos posteriors al programa.


dijous, 7 de juny de 2018

ENTREGA DE PREMIS XIII edició VICENT MARÇÀ

EL PASSAT 5 DE JUNY ES VA FER L'ENTREGA DELS PREMIS VICENT MARÇÀ 
DE NARRATIVA ESCOLAR EN LA SEVA XIII edició

De la nostra escola van estar premiats 3 alumnes:

SERGIO CLEMENTE
LAIA MONZÓN
GIULIA ANDREEA ROSCA

ENHORABONA ALS JOVES ESCRIPTORS

dimarts, 5 de juny de 2018

LLISTES PROVISIONALS

ELS LLISTAT PROVISIONALS AMB LES BAREMACIONS I LA RELACIÓ D'ALUMNAT ADMÉS O ADMÉS A UN ALTRE CENTRE ESTAN EXPOSADES A L'ENTRADA DE L'ESCOLA